Monday, May 16, 2011

Aktiviti Matematik : Pertukaran Unit

Demo-UnitConversion

Topik :

Matematik secara am- Kemahiran membuat pertukaran unit / General maths – skills of unit conversion (Year 4 to Year 6)

Apa yang diperlukan :

Persediaan templat yang sesuai

Apa yang perlu dilakukan:

Reka templat seperti contoh di bawah. Gunakakannya sebagai aktiviti latih tubi untuk mengasah kemahiran pelajar dalam membuat pertukaran antara satu unit ke satu unit yang lain.

untitled

Seorang rakan guru mencadangkan kita menggunakan terma “rumah besar” dan “rumah kecil” untuk memudahkan pelajar. Dalam contoh di atas : 4050;  angka 4 diletakkan di dalam petak “rumah besar” dan tiga angka seterusnya di dalam “rumah kecil”.

Selamat mengajar dan belajar!

No comments:

Post a Comment