Monday, May 16, 2011

Aktiviti Matematik : “Cabaran Turutan Nombor”

sunflower Snowboard-Sequence-Photography

Topik :

Nombor bulat - Turutan nombor / Whole numbers – Order of numbers (Year 6)

Apa yang diperlukan:

Beberapa set Kad nombor dari 10 hingga 30

Kad nombor

Apa yang perlu dibuat:

1.Jemput ke hadapan beberapa orang pelajar untuk mengambil bahagian dalam cabaran ini.

2. Setiap pelajar diberikan satu set nombor) yang dipilih secara rawak. Contohnya pelajar A mendapat 10 kad : 10, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 26, 29, 30. Pelajar B pula mendapat 10, 11, 13, 15, 19, 20, 21, 26, 28, 29 dan seterusnya. Pastikan mereka tidak melihat nombor yang diberikan.

3. Apabila mereka sudah bersedia, berikan masa 10 saat untuk mereka menyusun dalam turutan yang betul (menaik atau menurun).

4. Markah diberikan dan cabutan akan diulang sehingga pemenang ditentukan.

Nota untuk guru :

Pemarkahan adalah terpulang kepada budi bicara guru. Saya cadangkan setiap 2 turutan betul diberi 2 markah. Contohnya; turutan 10, 12, 18, 15… akan diberikan 2 markah sahaja.

Selamat mengajar dan belajar!

No comments:

Post a Comment