Thursday, May 19, 2011

Aktiviti Matematik : Pecahan Lipatan Kertas

umamahlearningacademy.blogspot blogs.scholastic.com

Topik :

Pecahan

Apa yang diperlukan:

Kertas kosong A4

Apa yang perlu dilakukan:

Berikan setiap pelajar sehelai kertas. Minta pelajar lipat kertas itu mengikut pecahan yang diarahkan oleh guru.

Contoh :

fraction1

Pelajar dapat memerhatikan bagaimana saiz berubah dengan setiap pecahan.

Sebagai alternatif, beri pelajar beberapa helai kertas pelbagai warna dan minta pelajar tuliskan pecahan itu di atas kertas.

fraction3

Ini adalah satu aktiviti yang mudah dan murah untuk memperkenalkan pecahan. Ia juga boleh digunakan sebagai set induksi dan pelajar juga disarankan untuk membuat kaedah cubajaya.

Terima kasih kepada Cikgu Norazaton atas perkongsian ini.

Selamat mengajar dan belajar!

No comments:

Post a Comment