Monday, May 16, 2011

Aktiviti Matematik : “Belajar pecahan dengan botol plastik”

drop-plastic-bottle-collect bottle

Topik :

Pecahan

Apa yang diperlukan :

Gunting

Kertas tertulis nombor  / berapa bahagian yang perlu dipotong

Botol plastik (jika boleh, cari yang bentuknya sekata)

Marker pen

Apa yang perlu dilakukan :

1. Sediakan botol plastik untuk pelajar. Sebagai alternatif, guru boleh meminta pelajar membawa botol plastik terpakai sendiri.

2. Setiap pelajar yang terlibat di dalam aktiviti ini akan diberikan kertas yang telah dituliskan satu nombor. Jika boleh, permudahkan dengan memberi nombor yang kurang dari 10.

3. Minta pelajar potong botol itu dengan gunting secara sama rata. Contohnya jika pelajar A mendapat nombor 3, dia dikehendaki potong botol itu kepada 3 bahagian sama rata.

4. Tuliskan dengan pen marker pecahan yang sesuai pada setiap bahagian botol. Contohnya, untuk setiap bahagian botol pelajar A, tuliskan 1/3.

5. Minta setiap pelajar untuk bandingkan saiz pecahan mereka dengan rakan pelajar yang lain. Melalui aktiviti ini, mereka akan dapat buat perbandingan tentang nilai pecahan.

Selamat mengajar dan belajar!

1 comment: