Strategi P&P

Tip P&P#1 | "Laungkan kata-kata semangat!"
Tip P&P#2 | "Kaitkan topik dengan cerita menarik"
Tip P&P : "Mewujudkan persekitaran yang menyokong pembelajaran"
Tip P&P : "Mewujudkan persekitaran yang menyokong pembelajaran"
Tip P&P : "Mewujudkan persekitaran yang menyokong pembelajaran"
Tip P&P : "Mewujudkan persekitaran yang menyokong pembelajaran"
Tip P&P : "Mewujudkan persekitaran yang menyokong pembelajaran"
Tip P&P : "Mewujudkan persekitaran yang menyokong pembelajaran"
Tip P&P : "Mewujudkan persekitaran yang menyokong pembelajaran"
Tip P&P : "Mewujudkan persekitaran yang menyokong pembelajaran"
Tip P&P : "Mewujudkan persekitaran yang menyokong pembelajaran"
Tip P&P : "Mewujudkan persekitaran yang menyokong pembelajaran"
Tip P&P : "Mewujudkan persekitaran yang menyokong pembelajaran"
Tip P&P : "Mewujudkan persekitaran yang menyokong pembelajaran"
Tip P&P : "K-W-L - Teknik efektif untuk faham ajaran guru dan bacaan buku"
Tip P&P : "6 cara menggalakkan pelajar mempelajari daripada kesilapan dan mendapat kejayaan!"
Tip P&P : "5 tip untuk menyuntik motivasi kepada pelajar anda"
Tip P&P : "Apakah itu menaakul dan bagaimanakah caranya untuk membantu pelajar mahir dalam penguasaan menaakul?"
Tip P&P : "5 cara memanfaatkan teknik menyoal (questioning) di dalam bilik darjah"
Tip P&P : "Mewujudkan alam semulajadi di dalam kelas"

No comments:

Post a Comment