Saturday, October 22, 2011

Aktiviti Sains : "Lagu Rantaian Makanan"

Pengenalan

Pelbagaikan kaedah pengajaran dengan menerapkan konsep seni di dalam bentuk nyanyian. Dengan aktiviti ini, pelajar akan belajar tentang elemen rantai makanan tetapi juga berseronok pada masa yang sama!

Apa yang diperlukan?

Kreativiti

Penyelidikan awal

Apa yang perlu dibuat?

1. Pilih lagu rantaian makanan yang mudah seperti "Bangau! Oh Bangau!" untuk memulakan aktiviti ini. Pemilihan lagu ini adalah kerana pelajar akan rasa selesa dengan lagu tradisional yang biasa didengari.

2. Buka perbincangan tentang lirik lagu itu. Soalan dimulakan dari yang asas dan mudah, contohnya, "Mengapakah bangau makan ikan?" sehinggalah kepada, "Apakah yang akan berlaku jika tiada ikan langsung di dalam sungai?" atau "Apakah sebabnya berlaku pencemaran sungai?". Galakkan pelajar untuk berfikir secara kritis dan kreatif.

3. Minta pelajar untuk mencipta lagu baru yang hampir sama, cuma berbeza "ahli rantai makanan".

4. Tuliskan di kertas mahjong, tampalkan dan nyanyi beramai-ramai.

5. Guru membuka perbincangan dan memudah cara perbincangan tentang rantai makanan yang baru.

Pengisian sains :

Hubungan makanan di antara benda hidup dalam sesuatu habitat diwakili oleh rantai makanan atau "food chain".

Semua rantai makanan bermula dengan tumbuhan hijau.

Contoh rantai makanan adalah seperti berikut:

Anak panah dalam sesuatu rantai makanan bermaksud "dimakan oleh".

Tenaga akan dipindahkan daripada tumbuhan kepada ulat belucas kemudian kepada katak dan selepas itu kepada ular. Berikut merupakan beberapa contoh rantai makanan yang lain:

Tahukah anda?

Di dalam contoh di atas, rumput merupakan pengeluar (producer) kerana rumput membuat makanannya sendiri. Ahli-ahli lain pula dikenali sebagai pengguna (consumers).

Cubalah!

Kumpulkan pelajar dalam kumpulan yang kecil. Minta setiap kumpulan cadangkan satu rantaian makanan. Berikan masa untuk mereka membuat simulasi atau lakonan berdasarkan rantaian makanan yang mereka cadangkan. Untuk lebih menarik lagi, guru boleh sediakan topeng, topi atau sebarang alatan yang boleh menghidupkan lagi simulasi mereka.

Jika ada masa, bawalah pelajar ke persekitaran sekolah untuk membincangan tentang rantaian makanan di sekeliling mereka. Aktiviti ini juga bertujuan untuk memberi pengenalan kepada kajian lapangan.

Aktiviti ini juga amat sesuai jika dilakukan sebagai salah satu aktiviti perkhemahan kerana pelajar dapat mengenali pelbagai rantai makanan di sekeliling mereka.

Kurikulum sekolah

Year 5 / Theme : Investigating Living Things / Food Chain and Food Web (Rantaian Makanan dan Siratan Makanan)

Selamat mencuba!

No comments:

Post a Comment