Monday, June 6, 2011

Memartabat Bahasa Malaysia : “Penggunaan Awalan Pinjam”

logo1

Dipetik dan diadaptasi dari Tip Bahasa, mStar, 5 Jun 2011

mbmmbi

Berikut ialah beberapa contoh penggunaan imbuhan awalan pinjam yang betul. Contoh yang salah di dalam kurungan.

1. antiagama, antidadah, antikomunis, antilelaki, antisosial (anti agama, anti dadah…..)

2. anti-Israel, pro-Amerika, pro-barat (anti Israel, pro Amerika…)

3. dwibahasa, dwibulanan (dwi bahasa…)

4. pascaijazah,pascamerdeka, pascapenerbitan (pasca ijazah…)

5. prakata, prasejarah (pra kata..)

6. sosiobudaya (sosio budaya)

7. subkontraktor (sub-kontraktor)

8. tatatertib, tatasusila (tata-tertib, tata susila)

Selamat berbahasa!

No comments:

Post a Comment