Sunday, October 28, 2012

Tip P&P #6 | Gunakan komik untuk membantu sesi P&P lebih mudah dan menarik


404656_490934417594241_1107299362_n (1)Apabila anda membaca akhbar, jangan lupa untuk ambil perhatian tentang perkara yang boleh membantu sesi P&P anda. Salah satu contoh ialah komik atau 'comic strip'. Gunakan komik untuk memperjelaskan maksud dan menggambarkan makna isi kandungan bahan yang diajar dalam bentuk yang lebih mudah dan menarik. Bolehkah anda tafsirkan imej di atas perenggan ini? Fikirkan unsur emas atau aurum (Au) dan kaitkan dengan sejenis ikan peliharaan!

431590_490259697661713_275078772_n

Cari komik lucu yang anda boleh gunakan untuk menggambarkan konsep saintifik. Komik yang tidak berkaitan secara langsung dengan sains juga boleh kita gunakan jika pelajar mampu untuk membuat hubung kait antaran komik dengan apa yang mereka telah pelajari pada hari itu.

581473_490018634352486_1633904586_n

Photo credit:

https://www.facebook.com/IFeakingLoveScience?fref=ts

No comments:

Post a Comment