Thursday, October 25, 2012

Tip P&P #5 | Ambil peluang untuk praktikkan strategi P&P dan usaha penambahbaikan

P9243551Praktikkan teknik yang telah anda pelajari dalam bengkel pembangunan profesionalisme, kursus atau seminar dengan pelajar anda. Rekodkan perincian di dalam log perlaksanaan. Gunakan log ini untuk anda dokumenkan pilihan strategi, masa, tempat dan juga pemerhatian anda. Teknik ini bukan sahaja dapat membantu pelajar anda, ia juga akan membantu anda mempraktik dan membuat penambahbaikan strategi tersebut. Anda juga secara tidak langsung, menyediakan bukti bahawa anda mengamalkan apa yang anda telah pelajari di dalam kursus yang telah anda hadiri.

No comments:

Post a Comment